POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA

Poverljivost podataka i Vaše poverenje važni su za kompaniju. La Fantana, gde poštujemo privatnost i pravo na zaštitu ličnih podataka naših posetilaca, kupaca, potencijalnih kupaca, zaposlenih, potencijalnih zaposlenih i naših saradnika, u skladu sa važećim zakonom o toj oblasti.

Ovo pitanje ozbiljno shvatamo i ovom politikom želimo da Vas obavestimo o prikupljanju i korišćenjju Vaših ličnih podataka, da osiguramo transparentnost u pogledu obrade slučajnih podataka i pravo da sami odlučujete kako će se koristiti podaci koje nam dajete.

Od 25.maja 2018. godine pravni osnov je Uredba EU br. 679/2016 o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (“Uredba”) i podzakonskim aktima.

Napominjemo i da ćemo sve podatke i dokumenta koje nam dostavljate koristiti isključivo u svrhu za koje su nam dostavljeni, u skladu sa podacima datim u ovoj politici.

 

Načela obrade ličinih podataka

U skladu s odredbama Uredbe, La Fantana pretpostavlja da će se lični podaci prikupljeni putem internet stranice kafune.rs i usluge call centra obrađivati u skladu sa sledećim principima:

 1. Poštovanje zakona, pravičnosti i transparentnosti – podaci se obrađuju legalno, pravično i transparetno u odnosu na lice čiji se podaci obrađuju;
 2. Ograničenja koja se odnose na svrhu – podaci se prikupljaju za posebne, izričite i zakonite svrhe i ne obrađuju se dalje na način koji nije kompatibilan sa tim svrhama;
 3. Minimizacija podataka – pocaci su adekvatni, relevantni i ograničeni na ono što je potrebno u odnosu na svrhu u koje se obrađuju;
 4. Tačnost – podaci su tačni i ažurni, a kada budu netačni biće izbrisani ili ispravljeni bez odlaganja, uzimajući u obzir svrhe za koje se obrađuju;
 5. Ograničenja u vezi sa skladištem – podaci se čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju lica čiji se podaci obrađuju u periodu koji ne prelazi vremenski period neophodan za ispunjavanje svrhe u kojoj se podaci obrađuju; lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period u meri u kojoj se obrađuju isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u naučne ili iskorijske svrhe ili u statističke svrhe, pod uslovom primene tehničke i organizaciono odgovarajućih mera;
 6. Integritet i poverljivost – podaci se obrađuju na način koji obezbeđuje odgovarajuću sigurnost ličnih podataka, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nelegalne obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, preduzimanjem odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera;
 7. Odgovornost – podaci će se obrađivati u skladu sa gore pomenutim principima, a La Fantana preuzima odgovornost za dokazivanje usaglašenosti obrade.

Koje podatke prikupljamo i kako ih obrađujemo?

Pregledanjem i korišćenjem naše internet stranice i /ili naše usluge call centra, u zavisnosti od specifičnosti i svrhe svake obrade, dolazimo u kontakt sa Vašim ličnim podacima koje koristimo kao što je opisano u daljem tekstu, u okviru kojih ćemo se odnositi prema čl. 13 Uredbe, na (a) svrhe u kojima se lični podaci obrađuju, (b) pravnu osnovu obrade; (c) kategorija dotičnih ličnih podataka; (d) primaoca ili kategorije primalaca ličnih podataka, zavisno od slučaja ; (e) da li je prenos ličnih podataka primaoca iz treće zemlje EU ili međunarodne organizacije slučajan; (f) period za koji će se lični podaci čuvati ili ako to nije moguće, kriterijumi koji se koriste za uspostavljanje ovog perioda; (g) prava koja imate kao lica čiji se podaci obrađuju.


Newsletter 

Da bismo Vas informisali o vestima, akcijama, događajima, uslugama i sličnim proizvodima kompanije La Fantana i robnim markama u njenom vlasništvu i udovoljili Vašim potrebama, prikupljamo na osnovu Vašeg izričitog pristanka, izraženog aktivnim označavanjem okvira prihvatam kao pravni osnov za obradu ličnih podataka Vašu e-mail adresu. Podaci dobijeni pretplatom na bilten biće prosleđeni našem ugovornom partneru Mailchimp, koji nudi usluge direktne pošte u korist kompanije La Fantana. Možete u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak pristupnom linku navedenom u svakom e-mailu za komercijalnu komunikaciju koji će imati efekat za budućnost. Prikupljeni podaci će se čuvati do dana kada povučete svoju saglasnost za primanje komercijalnih obaveštenja od strane La Fantane, a nakon toga sledi dalji period koji je neophodan za dokumentovanje povlačenja saglasnosti i sinhronizacije podataka sadržanih u unutrašnjim sistemima, u skladu sa zakonskim odredbama i politikom zadržavanja primenjenih podataka, prema potrebi.

Kontakt

Kako bismo mogli da komuniciramo sa vama i odgovorimo na Vaše zahteve, u okviru odeljka za kontakt prikupljamo, na osnovu legitimnog interesa ili izvršenja ugovora kao pravnog osnova za obradu ličnih podataka, podatke kao što su ime, e-mail adresa, poštanska adresa, telefonski broj, koje će kolege interno obraditi i moći da Vam pruže najprikladnije odgovore na Vaše zahteve. Prikupljeni podaci će se čuvati u različitim vremenskim periodima, u zavisnosti od sadržaja Vašeg zahteva i konkretne potrebe da se ti podaci poseduju.

 

Pretraživanje po sajtu 

Da bismo poboljšali Vaše iskustvo koje se odnosi na navigaciju po našoj internet stranici, kao i na naše proizvode i usluge, u cilju da Vam ponudimo sve u skladu sa Vašim interesovanjima iskazanim pregledanjem našeg sajta lafantana.rs i u cilju prepoznavanja sigurnosnih rizika na osnovu Vašeg slaganja izraženog označavanjem polja prihvatanja prikazanog u balonu o upotrebi kolačića kada pristupate našem sajtu, koristimo tipove podataka kao što su analitičke informacije (preko alata za analizu trećih subjekata kao što su Google Analitics-u, Tag Manager, Double Click i Facebook koji nam pomažu da procenimo trendove u vidu prometa informacija i načina korišćenja sajta), kolačiće i slične tehnologije, podatke o datotekama, identifikator uređaja, metapodatke, praćenje, profiliranje, mreže i podatke za umrežavanje, identifikatore online, operativne uređaje, karakteristike uređaja. Za dodatne informacije uključujući vremenska skladištenja za ovu vrstu podataka pogledajte odeljak Politika korišćenja podataka.

Za povlačenje podataka sa učinkom za budućnost, možete pristupiti ovom link-u.

 

Moj nalog 

Da bismo imali pristup za postavljanje i upravljanje adresiranim nalozima, kao i ostvarivanje ugovornog odnosa sa La Fantanom, pristupom Mom računaru, prikupljamo na osnovu izvršenja ugovora kao pravnog osnova za obradu ličnih podtaka podatke kao što su ime, prezime, e-mail adresa, telefonski broj, broj klijenta, koje će interno obraditi kolege odgovorne za upravljanje odnosima s klijentima La Fantana.

Platne kartice kupca /korisnika/ kupca neće biti dostupne niti će ih čuvati www.kafune.rs već samo institucija ovlašćena za Transakcije ili drugi subjekat ovlašćen za pružanje identifikacionih podataka usluga skladištenje kartice, o kojem će intiteti biti ovlašćen kupac/ korisnik/ kupac pre unosa podataka.

 

Prikupljeni podaci čuvaće se do raskida ugovornog odnosa i dodatnog perioda od 10 godina nakon raskida ugovornog odnosa, za računovodstvo i ostvarivanje zakonskih prava, ako to bude neophodno.

Takođe napominjemo da internet stranicu kafune.rs održava naš ugovorni partner Concept24, koji je primalac podataka pruženih putem ove stranice, a podacise čuvaju na serverima koji se nalaze u Rumuniji.

 

Porudžbine

Da bismo kreirali korisnički nalog, radi pristupa, postavljanja i upravljanja Vašim nalozima i ostvarivanja ugovornih odnosa sa La Fantanom, obrađujemo, na osnovu izvršenja ugovora, legitimnog interesa ili zakonske obaveze, kao pravnog osnova za obradu narudžbe, lične podatke, kao što su imena, e-mail adresa, telefonski broj, koje će interno koristiti kolege odgovorne za upravljanje odnosima s klijentima La Fantana.

Prikupljeni podaci čuvaće se do raskida ugovornog odnosa i dodatnog perioda od 10 godina nakon raskida ugovornog odnosa, za računovodstvo i ostvarivanje zakonskih prava, ako se to pokaže neophodnim.

 

Takmičenje/ Kampanje 

Da bismo organizovali takmičenje/ kampanje u La Fantani i identifikovali pobednike koji su određeni radi kontaktiranja i ponude, imajući zakonske osnove za obradu ličnih podataka, koji imaju legitiman interes i zakonsku obavezu, prikupljamo Vaše lične podatke koje se odnose na ime, prezime, poštanksu adresu, e-mail, telefonski broj, slike, glas, koje će obrađivati kolege, oglašivači i / ili ugovorni partneri La Fantane koji su uključeni u  organizovanje i sprovođenje takmičenja/ kampanja.

Podaci učesnika koji nisu proglašeni pobednicima čuvaće se tokom standardnog perioda skladištenja u trajanju od 3 meseca, a u slučaju podataka učesnika koji su proglašeni pobednicima, tokom različitih vremenskih perioda,u skladu sa zakonskim i računovodstvenih odredbama, brišu se u trenutku kada skladištenje za to više neće biti opravdano.

 

Call centar 

Da bismo bili u kontaktu sa Vama i odgovorili na Vaše zahteve u realnom vremenu, na osnovu legitimonog interesa i izvršenja ugovora kao pravnog osnova za obradu ličnih podataka, prikupljamo Vaše lične podatke, koji se mogu odnositi na prezime, ime, poštansku adresu, telefonski broj, glas, koji će u kompaniji biti obrađeni od strane kolege koji će moći da Vam daju najprikladnije odgovore na Vaše zahteve, uključujući ostvarenje Vašeg korisničkog naloga, ako ste kupac La Fantane, u skladu sa slobom E gore navedenim.

Prikupljeni podaci će se čuvati tokom standardnog perioda skladištenja u trajanju od 3 meseca, a u slučaju podataka učesnika koji su proglašeni pobednicima, tokom različitih vremenskih perioda, u skladu sa zakonskim i računovodstvenim odredbama, brišu se u trenutku kada skladištenje za to više neće biti opravdano.

 

Ostali primaoci podataka

U gore pomenute svrhe, La Fantana može otkriti lične podatke, prema potrebi i opravdano, trećim stranama, kao što su:

 • davaoci marketinških usluga;
 • pružaoci usluga kurirske službe;
 • pružaoci usluga plaćanja/ bankarskih usluga;
 • pružaoci usluga za hosting/administraciju/održavanje sajta;
 • pružaoci drugih usluga, subjekti koji pomažu La Fantani u obradi podataka kao ovlašćena lica, javne vlasti, na osnovu i u granicama zakonskih odredaba i kao razultat izričito formulisanih zahteva.

 

Linkovi prva drugim internet stranicama 

Internet stranica kafune.rs sadrži refernce (linkove) ka drugim internet stranicama, kao što su prodavnica.lafantana.rs (magazin.lafantana.rs) ili mojnalog.lafantana.rs koji takođe poseduje La Fantana i prema društvenim mrežama ili drugim sajtovima koji imaju sopstvene smernice za lične podatke i za koje La Fantana nije odgovorna. Ova pravila važe samo za stranicu kafune.rs. Molimo uzmite u obzir politiku zaštite podataka relevantne za sajt kafune.rs.

Ne prihvatamo odgovornost za strane sadržaje koji su dostupni putem linkova i označeni kao takvi. La Fantana ne snosi odgovornost za nelegalni sadržaj, predstavljanje netačnih ili nepotpunih informacija, kao i za štetu nastalu upotrebom ili nekorišćenjem podataka sadržanih na ovim sajtovima.

 

Koja su Vaša prava u vezi sa Vašim ličnim podacima

Pravo na pristup podacima 

Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da od La Fantane dobije potvrdu da obrađuju ili ne lične podatke koji se tiču njega i kopiju ličnih podataka koji su predmet obrade. Za sve druge kopije koje zahteva lice čiji se podaci obrađuju, La Fantana može naplatiti razumnu naknadu, na osnovu administrativnih troškova.

 

Pravo na ispravljanje podataka 

Lice čiji se podacio obrađuju ima pravo da bez nepotrebnog odgađanja od La Fantane dobije ispravke netačnih ličnih podataka koji se odnose na njega.

Uzimajući u obzir svrhe u koje su podaci obrađeni, osoba koja ima podatke ima pravo da dobije lične podatke koji su nepotpuni, uključujući pružanje dodatne izjave.

 

Pravo na brisanje podataka 

Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo na brisanje ličnih podataka koji se na njega odnose,  bez neopravdanih odlaganja. Kada neka od situacija predviđenih Uredbom nije u skladu sa istom, zahtev za brisanje se odbija.

Pravo na ograničavanje obrade

Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da od La Fantane dobije ograničenje obrade u sledećim slučajevima:

 • Lice čiji se podaci obrađuju osporava tačnost podataka u periodu koji omogućava La Fantani da proveri tačnost podataka;
 • Obrada je nezakonita, ali lice čiji se podaci obrađuju suprostavlja se brisanju ličnih podataka, umesto toga zahteva ograničavanje njihove upotrebe;
 • La Fantani više nisu potrebni lični podaci u svrhu obrade, ali lice čiji se podaci obrađuju zahteva da se pronađu, radi upotrebe istih sa ciljem ostvarivanja prava na sudu.
 • Lice čiji se podaci obrađuju uložilo prigovor obradi, u vremenskom intervalu u kome je verifikovano da legitimna prava operatora prevladaju nad pravima lica čiji se podaci obrađuju.

 

Pravo na prenos podataka 

Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo na primanje ličnih podataka koji se odnose na njega i koje je dostavio kompaniji La Fantana u strukturiranom formatu, koji se trenutno koristi i koji se mogu automatski čitati i ima pravo da te podatke prosledi drugom operateru, bez prepreka operatera kome su dostavljeni lični podaci, ako se obrada:

 • zasniva na saglasnosti;
 • zasniva na ugovoru; ili
 • se vrši automatskim putem.

 

Pravo suprostavljanja 

U svakom trenutku, lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da se suprostavi obradi svojih ličnih podataka iz razloga koji se odnose na konkretnu situaciju u kojoj se nalazi, uključujući i obradu profila na osnovu tih odredbi, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Kada je obrada ličnih podataka namenjena direktnom marketingu, lice čiji se podaci obrađuju ima pravo u bilo kom trenutku da se suprostavi obradi ličnih podataka u tu svrdu, uključujući kreiranje profila, u meri u kojoj je to direktno povezano sa marketingom.

 

Pravo da ne bude predmet pojedinačne odluke

Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi, uključujući kreiranje profila, koji ima pravni značaj a koji se tiče lica čiji se podacio obrađuju ili na njega utiču na sličan način u značajnoj meri, ima pravo da zahteva i da dobije:

 • povlačenje ili poništavanje svake odluke koja ima pravni značaj u vezi sa tim, donesene isključivo na osnovu procesa koji se vrši automatskim putem, a koji je koncipiran da proceni neke aspekte njegove ličnosti, kao što su profesionalna sposobnost, vorodostojnost, ponašanje ili druge takve aspekte;
 • ponovnu procenu bilo koje druge odluke donesene u vezi sa njom, koja bi značajno uticala na nju, ukoliko bi odluka bila doneta isključivo na osnovu obrade koja ispunjava uslove iz predhodne tačke.

 

Pravo na obraćanje sudu i /ili Nacionalnom nadzornom organu za obradu ličnih podataka 

Kako možete da ostvarite svoja prava

Svoja gore spomenuta prava možete ostvariti pismenim zahtevom, koji se putem Interneta šalje na e-mail office@lafantana.rs. Da bi se izbeglo davanje informacija neovlašćenim licima, prama internoj proceduri za rešavanje ovih zahteva, podnosilac će moći da zatraži dodatne informacije kako bi se potvrdio njegov identitet/ interes/ pravo zastupanja.

Zahtev će biti rešen najkasnije u roku od mesec dana. Ovaj perido se po potrebi može produžiti za dva meseca,uzimajući u obzir složenost i broj zahteva, La Fantana u roku od mesec dana od prijema zahteva dostavlja informacije o svakom takvom produženju, iznoseći razloge kašnjenja.

Ako lice čiji se podaci obrađuju odnose zahtev u elektronskom obliku, informacije se pružaju u elektronskom obliku, ako je to moguće, osim ako lice koje zahteva podatke ne traži drugi format.

Ako ne preduzme mere u vezi sa zahtevom lica čiji se podaci obrađuju, La Fantana će obavestiti lice čiji se podaci obrađuju, bez odlaganja i najkasnije u roku od mesec dana nakon primanja zahteva, o razlozima zbog kojih ne preduzima mere i mogućnostima podnošenja žalbe pred nadzornim organom i podnošenja sudske žalbe.

Navedene informacije pružaju se besplatno. Ako su zahtevi lica čiji se podaci obrađuju očigledno neosnovani ili preterani, posebno zbog njihove ponavljajuće prirode, La Fantana može:

  1. ili da naplati razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove za pružanje informacija ili obaveštenja ili za preduzimanje potrebnih radnjji;
  2. ili da obije da ispuni zahtev.

 

Mere zaštite obrade podataka

Sve informacije prikupljene preko internet stranice kafune.rs obrađuju se u skladu sa gore navedenim principima, kojima se dodaju tehničke i organizacione mere, koje omogućavaju sledljivost i transparentnost u pogledu obrade Vaših podataka. U odnosu na ovlašćene službe preko kojih se lični podaci mogu obrađivati, La Fantana preduzima neophodne mere kako bi ispunjavala zakonske zahteve u pogledu zaštite podataka i poštovala relevantne standarde, kao i da podacima pristupa ograničen broj lica, ograničavajući pristup na one kojima je zaista potrebno da im pristupe da bi izvršili ugovorne obaveze.

U principu, pristup bazama podataka i datotekama/ platformama zahteva identitet i lozinku, a serveri na kojima se čuvaju nalaze se u Rumuniji i njima se pravilno upravlja.

 

Kontakt podaci

Ako imate dodatna pitanja o ovoj politici, možete nas kontaktirati koristeći dole navedene podatke:

La Fantana

Patrijarha Dimitrija 12g, 11090 Beograd

office@lafantana.rs